همایش ورزش عصرگاهی گرامیداشت هفته تربیت بدنی

همایش ورزش عصرگاهی گرامیداشت هفته تربیت بدنی


همایش ورزش عصرگاهی گرامیداشت هفته تربیت بدنی

همایش ورزش عصرگاهی گرامیداشت هفته تربیت بدنی در روز سه شنبه 30 مهرماه ساعت 16:30 در پارک طوبی برگزار میشود.