همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی به مناسبت دهه امامت و ولایت

همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی به مناسبت دهه امامت و ولایت


همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی به مناسبت دهه امامت و ولایت

 همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی به مناسبت دهه امامت و ولایت در روز یکشنبه 27 مردادماه ساعت7:30 صبح در پارک بانوان طوبی برگزار میشود.