همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات فوتبال حبابی

همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات فوتبال حبابی


همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات فوتبال حبابی

همایش ورزش صبحگاهی و مسابقات فوتبال حبابی با حضور هنرمندان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در روز چهارشنبه 5 تیرماه در کانون اصلاح و تربیت برگزار میشود.