همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد


همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

 امروز ۳ تیرماه با حضور بانوان، همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت  هفته مبارزه با مواد مخدر در پارک وحدت امامشهر برگزار گردید.