همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

 امروز ۳ تیرماه با حضور بانوان، همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت  هفته مبارزه با مواد مخدر در پارک وحدت امامشهر برگزار گردید.