همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی ویژه بانوان

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی ویژه بانوان


همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی ویژه بانوان

همایش ورزش صبحگاهی همراه با مسابقات دارت و اسپوکس به مناسبت هفته تربیت بدنی، چهارشنبه 1 آبان ماه، ساعت 8:۰۰ صبح در پارک وحدت امامشهر برگزار میشود.