همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی


همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی

همایش ورزش صبحگاهی همراه با مسابقات دارت و اسپوکس به مناسبت هفته تربیت بدنی، دوشنبه 29 مهرماه، ساعت ۶:۰۰ صبح در پارک آزادگان برگزار میشود.