همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت "بانوان"

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت "بانوان"


همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت "بانوان"

همایش ورزش صبحگاهی  به مناسبت دهه کرامت وسالروز ثبت جهانی یزد و به همراه با مسابقات ورزشی و اهدا جوایز، چهارشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۷:۳۰ صبح درپارک طوبی برگزار میشود.