همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت


همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت

همایش ورزش صبحگاهی "ویژه آقایان"  به مناسبت دهه کرامت وسالروز ثبت جهانی یزد، چهارشنبه ۱۹ تیرماه، ساعت ۶:۰۰ صبح در پارک آزادگان برگزار میشود.