همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه امامت و ولایت

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه امامت و ولایت


همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت دهه امامت و ولایت

همایش ورزش صبحگاهی "ویژه آقایان"  به مناسبت دهه امامت و ولایت، دوشنبه 28 مردادماه، ساعت ۶:۰۰ صبح در پارک آزادگان برگزار میشود.