همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی

همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی


همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی

 همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی در روز چهارشنبه 23 مردادماه ساعت 18:30 در پارک بانوان چهارده معصوم آزادشهر برگزار میشود.