همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی

همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی


همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی

 همایش ورزش شامگاهی و مسابقات ورزشی به مناسبت دهه کرامت وسالروز ثبت جهانی یزد در روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۱۹ در پارک بانوان چهارده معصوم آزادشهر برگزار میشود