همایش ورزش شامگاهی

همایش ورزش شامگاهی


همایش ورزش شامگاهی

همایش ورزش شامگاهی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه مورخ 5 تیرماه 98 ساعت 19:00 در پارک چهارده معصوم آزادشهر برگزار میشود.