همایش طرح امیر کلام با موضوع "مشق زندگی" توسط مرکز فرهنگی مبشران برگزار شد.

همایش طرح امیر کلام با موضوع "مشق زندگی" توسط مرکز فرهنگی مبشران برگزار شد.


همایش طرح امیر کلام با موضوع "مشق زندگی" توسط مرکز فرهنگی مبشران برگزار شد.

همایش طرح امیر کلام با موضوع "مشق زندگی" توسط مرکز فرهنگی مبشران برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی مبشران  این همایش پنج شنبه مورخ 8 تیر 96 برگزار گردید
این همایش با سخنرانی حجه الاسلام مهدوی ارفع و  خانم دکتر امینی  وجمعی از مربیان نهج البلاغه و خواهران و برادران حوزوی و دانشگاهی شهر یزد در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار شد.
در این همایش حجه الاسلام مهدوی ارفع  برای حضار  از  روشهای آسانخوانی نهج البلاغه و راه اندازی جلسات نهج البلاغه خوانی صحبت و مربیان را برای برگزاری ادامه جلسات راهنمایی کردندو همچنین در این مراسم کارگاه توانمند سازی مربیان توسط خانم دکتر امینی اجرا شد.