همایش دوچرخه سواری 13 تیرماه

همایش دوچرخه سواری 13 تیرماه


همایش دوچرخه سواری 13 تیرماه

همایش دوچرخه سواری  در روز پنجشنبه مورخ13  تیرماه ساعت 6:30 از میدان آزادی (باغ ملی) به سمت خیابان شهید چمران مرکز چاپ دیجیتال سیب برگزار میشود.