همایش دوچرخه سواری خردادماه

همایش دوچرخه سواری خردادماه


همایش دوچرخه سواری خردادماه

همایش دوچرخه سواری  در روز پنجشنبه 29خردادماه از میدان آرادی به سمت بافت تاریخی حسینیه وقت الساعه برگزارشد.