همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت


همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در روزپنج شنبه 7 شهریورماه ساعت ۶:۳۰  ازمیدان آزادی به سمت فرمانداری برگزار میشود.