همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در روزپنج شنبه 7 شهریورماه ساعت ۶:۳۰  ازمیدان آزادی به سمت فرمانداری برگزار میشود.