همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس


همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گزامیداشت هفته دفاع مقدس در روزپنج شنبه 4 مهرماه ساعت ۶:۳۰  ازمیدان آزادی به سمت پارک آزادگان_باغ موزه دفاع مقدس برگزار میشود.