همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت شهید حاج حسن دانش

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت شهید حاج حسن دانش


همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت شهید حاج حسن دانش

 همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت شهید حاج حسن دانش در روز پنجشنبه ۱۷
مردادماه ساعت ۶:۳۰ از میدان آزادی  آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) برگزار شد.