همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر


همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در روز پنجشنبه مورخ 6 تیرماه ساعت 6:30 از میدان آزادی (باغ ملی) به سمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار میشود.