همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرو ولادت امام موسی کاظم(ع)

همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرو ولادت امام موسی کاظم(ع)


همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرو ولادت امام موسی کاظم(ع)

همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرو ولادت امام موسی کاظم(ع) در روزپنج شنبه 31 مردادماه ساعت 6:30  ازمیدان آزادی به سمت امامزاده سیدجعفرمحمد (ع)  برگزار میشود.