همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرخم

همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرخم


همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرخم

همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرخم در روزسه شنبه 29 مردادماه ساعت 8:30  ازمیدان امیرچقماق به سمت امامزاده سیدجعفر (ع)  برگزار میشود.