همایش دوچرخه سواری به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی وایام سرور اهل بیت

همایش دوچرخه سواری به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی وایام سرور اهل بیت


همایش دوچرخه سواری به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی وایام سرور اهل بیت

همایش دوچرخه سواری به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی وایام سرور اهل بیت علیهماالسلام در روز پنجشنبه 24 مردادماه ساعت 6:30 از میدان آزادی به سمت پارک آزادگان " باغ موزه دفاع مقدس"برگزار میشود.