همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک


همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک

همایش دوچرخه سواری  به مناسبت روز هوای پاک در روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه از میدان آرادی به سمت میدان هیئت پزشکی ورزشی استان یزد برگزارمیشود.