همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز دانشجو

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز دانشجو


همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز دانشجو

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز دانشجو در روزپنج شنبه 14 آذرماه ساعت ۶:۳۰  ازمیدان آزادی به سمت سالن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی برگزار میشود.