همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز بدون پلاستیک وسالروز ثبت جهانی یزد

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز بدون پلاستیک وسالروز ثبت جهانی یزد


همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز بدون پلاستیک وسالروز ثبت جهانی یزد

همایش دوچرخه سواری  به مناسبت روز بدون پلاستیک وسالروز ثبت جهانی یزد در روز پنجشنبه 20 تیرماه ساعت 6:30 درمیدان آزادی برگزار میشود