همایش دوچرخه سواری با شعار سه شنبه های بدون خودرو با میزبانی مرکز فرهنگی مبشران برگزار شد.

همایش دوچرخه سواری با شعار سه شنبه های بدون خودرو با میزبانی مرکز فرهنگی مبشران برگزار شد.


همایش دوچرخه سواری با شعار سه شنبه های بدون خودرو با میزبانی مرکز فرهنگی مبشران برگزار شد.

همایش  دوچرخه سواری با شعار سه شنبه های بدون خودرو با میزبانی مرکز فرهنگی مبشران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی مبشران این همایش با مشارکت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ، هیات های ورزش های همگانی و دوچرخه سواری یزد و به میزبانی مرکز فرهنگی مبشران یزد با حضور علاقه مندان برگزار شد.
دراین همایش  شرکت کنندگان حرکت خود را از میدان باغ ملی آغاز کرده و تا مسجد جامع کبیر یزد رکاب زدند.
در پایان این همایش به قید قرعه تقریبا به 30 نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.