همایش دختران حاج قاسم

همایش دختران حاج قاسم


همایش دختران حاج قاسم

همایش دختران حاج قاسم، ویژه دختران 14 تا 18 سال در روز پنجشنبه 17 بهمن ماه ساعت 15 در بلوار دانشجو، سالن همایش دانشگاه پیام نور برگزار میشود.

جهت ثبت نام نام ، نام خانوادگی وکدملی 09925537434ارسال کنید.