همایش خانواده موفق با حضور حجت الاسلام ماندگاری برگزار گردید

همایش خانواده موفق با حضور حجت الاسلام ماندگاری برگزار گردید


همایش خانواده موفق با حضور حجت الاسلام ماندگاری برگزار گردید

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با همکاری شبکه فعالین ازدواج استان یزد (شفا) همایشی با موضوع خانواده موفق برگزار نمود. این همایش با سخنرانی استاد گرامی حجت الاسلام ماندگاری و با استقبال خوب زوج های جوان برگزار گردید.

موضوع اصلی این همایش راه های کسب آرامش بود.