همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی


همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت سالروز ورود آزادگان درروز جمعه 25 مردادماه ساعت 8 صبح ازمیدان شهدای حج به سمت بوستان چهارده معصوم (ع) امامشهر به همراه جوایز نفیسی برگزار میشود.