همایش بزرگ آکادمی مبارزه با چاقی

همایش بزرگ آکادمی مبارزه با چاقی

همایش بزرگ آکادمی مبارزه با چاقی، همراه با پایش سلامت در رو زیکشنبه 27 بهمن ماه ساعت 16:30 در میدان امام حسین ع مجتمع امام رضا ع سالن شهید علیزاده برگزار میشود.