همایش بزرگ آکادمی مبارزه با چاقی

همایش بزرگ آکادمی مبارزه با چاقی


همایش بزرگ آکادمی مبارزه با چاقی

همایش بزرگ آکادمی مبارزه با چاقی، همراه با پایش سلامت در رو زیکشنبه 27 بهمن ماه ساعت 16:30 در میدان امام حسین ع مجتمع امام رضا ع سالن شهید علیزاده برگزار میشود.