همایش اموزشی نحوه صدور پروانه بر روی املاک قولنامه

همایش اموزشی نحوه صدور پروانه بر روی املاک قولنامه

همایش اموزشی نحوه صدور پروانه بر روی املاک قولنامه، ویژه  دفاتر املاک در ۲۸ بهمن ۹۸ در سالن شهید عباسپور برگزار شد.