هفدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی

هفدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی


هفدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی

هفدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، ۵ تا ۸ شهریورماه در یزد حسینیه ایران برگزار میشود.