هفتمین جشنواره کشوری روح خدا

هفتمین جشنواره کشوری روح خدا

 هفتمین جشنواره کشوری روح خدا

موشن گرافی، سرود، طراحی پوستر، داستان نویسی، مسابقه بزرگ کتابخوانی

موضوع ویژه جشنواره : رونق تولید

 آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۰ مردادماه