هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد


هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

 برای  ثبت نام هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی آقایان و بانوان  به سایت Www.ligocup.com  مراجعه کنید.