هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد


هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد زمان ثبت نام آن  23 مهر لغایت 3 آبان 1398 میباشد و شرکت برای بانوان وآقایان آزاد است. جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر در سایت و اپلیکشن
  WWW.LIGOCUP.COM و https://ligocup.com/Android/Ligocup.apk مراجعه فرمایید.