هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات آقایان هفته پنجم

هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات آقایان هفته پنجم