هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات آقایان هفته پنجم

هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات آقایان هفته پنجم


هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات آقایان هفته پنجم