هشتمین المپیاد مجازی ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد

هشتمین المپیاد مجازی ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد


هشتمین المپیاد مجازی ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد

 
 
 شرکت برای عموم آزاد است.
 
ویژه بانوان، آقایان
 
 ۱۶ بهمن لغایت ۲۲ اسفند