نگهدارنده های ایمنی

نگهدارنده های ایمنی


نگهدارنده های ایمنی
استفاده از کمربند ایمنی یکی از موثرترین اقدامات در ایمنی جاده ای است که تاکنون جهت حفاظت از جان انسانها بیش از هر عامل دیگری موثر واقع شده است و فقدان یا عدم استفاده صحیح از کمربند ایمنی و سایر نگه دارنده ها (صندلی های کودک و ...) بعنوان عواملی خطرناک در تلفات وصدمات ناشی از تصادفات جاده ای قلمداد می شود.

درصد استفاده ازکمربند ایمنی
-درجات استفاده از کمربند ایمنی در بین کشورهای مختلف بسته به وجود و نحوه اجرای قوانین متفاوت است.
در سال 1995 در کشورهای اتحادیه اروپا بین 52 تا 92 درصد از کمربند ایمنی (سرنشین جلو) و بین 9 تا 80% از کمربند ایمنی (سرنشینان عقب) خودرو استفاده می شده است .
-در استان ساسکاچوان کانادا استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان وسایل نقلیه از حدود 70% در سال 1988 به بیش از 90% درسال 1994 افزایش یافت در حالیکه استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو در حد پایین تری باقی ماند .

در کشورهای دارای درآمد متوسط و پایین درصد استفاده از کمربند ایمنی بطورکلی خیلی پایین تر است.
- مطالعه ای در کشور کنیا نشان داد که فقط 1% خودروهایی که دارای تصادفات جرحی بودند از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند.
-در کشور آرژانتین: 26% از سرنشینان صندلی جلو در شهر بوئنوس آیرس از کمربند ایمنی استفاده نموده اند.
-عدم استفاده از کمربند ایمنی عمده ترین عامل تلفات در تصادفات جاده ای است و اثر آن بسته به نوع و شدت تصادف و موقعیت صندلی مسافر متفاوت است؛ چنانچه کمربند، بدرستی مورد استفاده قرار گیرد حدود 61% خطر مرگ و میر را در تصادفات کاهش می دهد.
- استفاده از کمربند ایمنی در تصادفاتی که منجر به جرح وفوت گردیده بطور قابل ملاحظه ای پایین تر است بعنوان مثال در کشور فنلاند حدود 90% رانندگان از کمربند ایمنی استفاده نموده اند در حالیکه در تصادفات مرگ بار استفاده از کمربند توسط راننده حدود 55% است.
-کمربند ایمنی در سه نوع تصادف واژگونی، برخورد با جلو و تصادف با سرعت پایین موثر می باشد.
- مردان جوان (راننده) نسبت به دیگر گروهها اغلب کمتراز کمربند ایمنی استفاده می کنند در حالیکه بیشتر در تصادفات دخیل هستند.

استفاده از صندلی های کودک
-استفاده از صندلی های کودک در وسایل نقیله موتوری بطور قابل ملاحظه ای بین کشورها متفاوت است و عمدتاً استفاده از آن به کشورهای با درآمد بالا محدود می شود.
-استفاده کودکان (از صندلی کودک و بوستردار) باعث کاهش 71 درصدی مرگ و میر نوزادان و کاهش 54 درصدی مرگ و میر کودکان (نوپا) در تصادفات جاده ای میگردد.
اغلب کودکان از همان کمربند بزرگسالان استفاده می نمایند در حالیکه نحوه استفاده کودکان بستگی به سن و وزن آنها دارد.
-مهارکننده های (صندلی) رو به جلو برای کودکان خردسال مناسب هستندو صندلی روبه عقب برای نوزادان و صندلی های بوستردار برای کودکان بزرگتر موثرترند.
-خطر بالقوه ترکیب کیسه های هوا (airbag) با کمربندهای ایمنی در جلو خودرو است.
- استفاده ناصحیح از کمربند ایمنی و صندلی کودک در صندلی جلو افزایش صدمات را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.
توضيحات:
مترجم:علی فیاض
منبع:
گزارش جهانی پیشگیری از صدمات ناشی از ترافیک راهها