نورپردازی تکیه امیرچقماق به مناسبت دهه امامت و ولایت

نورپردازی تکیه امیرچقماق به مناسبت دهه امامت و ولایت

نورپردازی تکیه امیرچقماق به مناسبت دهه امامت و ولایت

 از ۱۷ الی ۲۴ مردادماه