نمای پهلوانی

نمای پهلوانی


نمای پهلوانی

نمای پهلوانی باحضور باستانی کاران و هنرمندان، روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 3و4 تیرماه  ساعت 21  در گذر فرهنگ و هنر مازاری ها برگزار میشود.