نمایش مفهومی " نابودگر "

نمایش مفهومی " نابودگر "


نمایش مفهومی " نابودگر "

نمایش مفهومی " نابودگر " به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در پارک آزاد گان و مارکار از تاریخ 4 الی 7 تیرماه برگزار میشود.