نمایش فرشتگان خدا برگزار شد

نمایش فرشتگان خدا برگزار شد


نمایش فرشتگان خدا برگزار شد

♻️ با موضوع تفکیک زباله؛
 
✅ نمایش فرشتگان خدا برگزار شد
 
??با همت واحد آموزش شهروندی #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد نمایش فرشتگان خدا در کاروان فرهنگ شهروندی با موضوع تفکیک زباله ها و همچنین آموزش چهره به چهره ی این مهم در حاشیه این نمایش، برگزار شد.