نمایش خیابانی «شهر خورشید» در پارک غدیر برگزار شد+تصاویر

نمایش خیابانی «شهر خورشید» در پارک غدیر برگزار شد+تصاویر