نمایش خیابانی «شهر خورشید» در پارک غدیر برگزار شد+تصاویر