نمایشگاه خوشنویسی غدیر درموزه قصرآینه

نمایشگاه خوشنویسی غدیر درموزه قصرآینه


نمایشگاه خوشنویسی غدیر درموزه قصرآینه
ستاد مبشر غدیر با محوریت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و سازمان بسیج هنرمندان  شهرستان یزد، اقدام به برگزاری نمایشگاه خطاطی غدیر نموده است.
در این برنامه که با حضور هنرمندان خوشنویسی استان یزد تشکیل می گردد،از تاریخ 4/8/91 الی 9/8/91 صبح ها از ساعت 8 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 20 در محل خیابان آیت الله کاشانی ،روبروی پارک هفتم تیر،موزه قصرآینه برگزار وعموم شهروندان می توانند از آن بازدید نمایند.