نصب تابلوهاي قرآني+عكس

نصب تابلوهاي قرآني+عكس


نصب تابلوهاي قرآني+عكس

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد، تابلوهاي قرآني تهيه شده با همكاري فرهنگسراي قرآن و عترت عليهم السلام در چند نقطه شهر نصب گرديد. اين تابلوها در ورودي شوراي شهر و شهرداري مركز و همچنين ورودي شهرداري هاي مناطق و فرهنگسراهاي سازمان نصب گريده است.