نشست کمیته فضاسازی و خدمات شهری ستاد یوم الله ۱۳ آبان برگزار شد

نشست کمیته فضاسازی و خدمات شهری ستاد یوم الله ۱۳ آبان برگزار شد


نشست کمیته فضاسازی و خدمات شهری ستاد یوم الله ۱۳ آبان برگزار شد

نشست کمیته فضاسازی و خدمات شهری ستاد یوم الله ۱۳ آبان برگزار شد

نشست کمیته فضاسازی و خدمات شهری ستاد یوم الله سیزدهم آبان ماه با حضور مصطفی زارع زاده قائم مقام و محمدحسین ترکی رئیس اداره تبلیغات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، محسن دهقانی کارشناس زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری و سعید زارع جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار شد.
در این نشست پیرامون مشارکت و همکاری  مجموعه شهرداری با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان پیرامون فضاسازی شهر یزد، تولید محتوا و دعوت از اقشار و اصناف مختلف مردم برای حضور حداکثری در راهپیمایی سیزدهم آبان ماه بحث و تبادل نظر شد.
شایان ذکر است شعار یوم الله سیزدهم آبان ماه ۱۳۹۸، "استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول آمریکا" عنوان شده است.