نشست کمیته تهیه و تدوین بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در سال 1399 برگزار شد

نشست کمیته تهیه و تدوین بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در سال 1399 برگزار شد


نشست کمیته تهیه و تدوین بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در سال 1399 برگزار شد

نشست کمیته تهیه و تدوین بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در سال 1399 برگزار شد
 
نشست کمیته تهیه و تدوین بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در سال 1399 با حضور عباس ملازینلی رئیس، مصطفی زارع زاده قائم مقام و مدیران و معاونین سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در تالار فیروزه این سازمان برگزار شد.
در این نشست مسئولان واحد ها و مدیران اداره های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ضمن تشریح دقیق برنامه های اجرایی خود در سال 99، بودجه پیشنهادی خود را ارائه و از آن دفاع کردند. 
شایان ذکر است پس از برگزاری سلسله نشست های کمیته تهیه و تدوین بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، بودجه مصوب شده در سازمان، به شهرداری مرکز ارائه و مجدد در شورای معاونین شهرداری یزد از آن دفاع خواهد شد.
گفتنی است این بودجه در صورت تصویب در شهرداری مرکز، برای دفاع و دریافت مصوبه، در صحن شورای شهر یزد ارائه خواهد شد.