نشست کمیته آموزش و اطلاع رسانی کرونا

نشست کمیته آموزش و اطلاع رسانی کرونا


نشست کمیته آموزش و اطلاع رسانی کرونا

نشست کمیته آموزش و اطلاع رسانی کرونا درسالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.