نشست کارگروه فضاسازی و خدمات شهری دهه فجر‌ برگزار شد

نشست کارگروه فضاسازی و خدمات شهری دهه فجر‌ برگزار شد


نشست کارگروه فضاسازی و خدمات شهری دهه فجر‌ برگزار شد

نشست کارگروه فضاسازی و خدمات شهری دهه فجر‌ برگزار شد

نشست کارگروه فضاسازی دهه مبارک فجر با دستور کار چگونگی فضاسازی شهری و برنامه های فرهنگی این دهه و راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.