نشست هیئت اندیشه ورز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هیئت اندیشه ورز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد


نشست هیئت اندیشه ورز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هیئت اندیشه ورز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

 ظهر بیست و هفتم خردادماه، نشست هیئت اندیشه ورز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در حضور جمعی از اساتید و کارشناسان برجسته علوم اجتماعی استان یزد و کارشناسان سازمان با موضوع بررسی محتوای تولیدات فرهنگی و اجتماعی این واحد، بررسی طرح درختکاری و ایجاد فضای سبز و همچنین برنامه های اجرایی سال ۹۸ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.

 شایان ذکر است سلسله نشست های هیئت اندیشه ورز جهت بررسی برنامه های سازمان به صورت مداوم در جهت تهیه و تبیین برنامه های جامع سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار می شود.